Parker Zander

 

zander-logo

PARKER ZANDER je jedan od renomiranih njemačkih proizvođača filtera, adsorpcijskih i rashladnih sušača komprimiranog zraka i plinova i opreme za obradu kondenzata.

 

 ZANDER_Articstar

RASHLADNI SUŠAČI temperature rosišta 3°C

- niskotlačni (16 bar) kapaciteta od 12 do 6600 m3/h
- visokotlačni (64 bar)

 ZANDER_Adsorption

ADSORPCIJSKI SUŠAČI  temperature rosišta -40 (-70) °C

- niskotlačni (16 bar) ili visokotlačni (do 400 bar)
- regeneracija zagrijavanjem ili bez zagrijavanja

 ZANDER_FILTERS

FILTERI KOMPRIMIRANIH PLINOVA

 - niskotlačni, visokotlačni, navojni ili prirubnički

 ZANDER_Medical

PRIPREMA MEDICINSKOG ZRAKA

AUTOMATSKI ODVAJAČI KONDENZATA
ODVAJAČI ULJA OD VODE