LMF

Visokotla?ni klipni kompresori
Tlak do 450bar i snaga do 3MW
Zra?no ili vodeno hla?enje
PET kompresori
Compound jedinice
 
 lmf22

COOK COMPRESSION

Kompresorski ventili vrhunske kvalitete
Kompresorski ventili s metalnim ili polimernim plo?icama
Zamjenski kompresorski ventili
Servis kompresorskih ventila
 
 cook_logo

ABAC

Vij?ani kompresori
Tlaka 15bar i snage do 215kW
Rashladni sua?i zraka
Zra?ni filteri i odvajali zraka
 
 logo_air_1

MANN+HUMMEL

Industrijski uljni filteri
Industrijski zra?ni filteri
Industrijski separatori
Filteri za erozimate
 
 HBPMAN0aGcc

COMPRESSOR PRODUCTS ENGINEERING

Rezervni dijelovi za sve tipove kompresora
Kompresorski ventili
Klipni prstenovi, standardni i kompozitni
Brtvenice, standardne i kompozitne
Proizvodnja dijelova prema uzorku
Reparacija kompresorskih ventila i klipnja?a
 
 mali

RENNER KOMPRESSOREN

Vij?ani kompresori
Tlaka do 15bar i snage 160kW
 
 renner-logo_web

Parker Zander

Adsorpcijski sua?i komprimiranog zraka i plinova
Rashladni sua?i komprimiranog zraka i plinova
Filteri komprimiranog zraka i plinova
Automatski ovaja?i kondenzata
 
 zander-logo
Koja kategorija Vas najvie zanima?

Cook Compression

COOK_logo

Ameri?ka tvrtka COOK COMPRESSION je kao dio DOVER korporacije s godinjim prihodom od preko 6 milijardi dolara, najve?i svjetski proizvo?a? kompresorskih rezervnih dijelova.

COOK COMPRESSION predstavlja jedinstven izvor svih rezervnih dijelova klipnih procesnih kompresora:

 COOK_ventili

KOMPRESORSKI VENTILI

- Patentirani MANLEY i MOPPET kompresorski ventili pove?ane trajnosti, smanjenih gubitaka i povoljnijeg odravanja
- "Standardni" plo?asti ili prstenasti kompresorski ventili s metalnim ili polimernim (Nylon, PEEK) plo?icama
- Prerada postoje?ih ventila na polimerne plo?ice
- Servis kompresorskih ventila: servisirani ventil ima trajnost, garanciju, pa ?ak i izgled novog ventila

 COOK_klipni_prstenovi

KLIPNI PRSTENOVI

- Klipni prstenovi iz metalnih, polimernih i kompozitnih materijela
- Namjenjeni normalno podmazivanim, reducirano podmazivanim i suhoradnim klipnim kompresorima

 COOK_brtvenice

BRTVENICE I BRTVENI PRSTENI i STRUGA?I ULJA

- Standardne brtvenice, patentirane prisilno hla?ene "VORTEX", "COOK CLEAN"
- "STATIC-PAC" brtvenica koja sprije?ava curenje medija kod kompresora i mirovanju ili pri servisu."
- Vrhunski napredni materijali brtvenih prstenova osiguravaju dugotrajnost i vrlo dugi servisni interval

 piston_compressor_parts

KLIPOVI, STAPAJICE, CILINDRI

- Dijelovi vrhunske kvalitete izra?uju se kao dijelovi za prvu ugradnju renomiranih proizvo?a?a kompresora, kao zamjenski dijelovi i kao pojedina?no naru?eni dijelovi kod prerada kompresora