Cook Compression

 

COOK_logo

Ameri?ka tvrtka COOK COMPRESSION je kao dio DOVER korporacije s godišnjim prihodom od preko 6 milijardi dolara, najve?i svjetski proizvo?a? kompresorskih rezervnih dijelova.

COOK COMPRESSION predstavlja jedinstven izvor svih rezervnih dijelova klipnih procesnih kompresora:

 

 COOK_ventili

KOMPRESORSKI VENTILI

- Patentirani MANLEY i MOPPET kompresorski ventili pove?ane trajnosti, smanjenih gubitaka i povoljnijeg održavanja
- "Standardni" plo?asti ili prstenasti kompresorski ventili s metalnim ili polimernim (Nylon, PEEK) plo?icama
- Prerada postoje?ih ventila na polimerne plo?ice
- Servis kompresorskih ventila: servisirani ventil ima trajnost, garanciju, pa ?ak i izgled novog ventila

 COOK_klipni_prstenovi

KLIPNI PRSTENOVI

- Klipni prstenovi iz metalnih, polimernih i kompozitnih materijela
- Namjenjeni normalno podmazivanim, reducirano podmazivanim i suhoradnim klipnim kompresorima

 COOK_brtvenice

BRTVENICE I BRTVENI PRSTENI i STRUGA?I ULJA

- Standardne brtvenice, patentirane prisilno hla?ene "VORTEX", "COOK CLEAN"
- "STATIC-PAC" brtvenica koja sprije?ava curenje medija kod kompresora i mirovanju ili pri servisu."
- Vrhunski napredni materijali brtvenih prstenova osiguravaju dugotrajnost i vrlo dugi servisni interval

 piston_compressor_parts

KLIPOVI, STAPAJICE, CILINDRI

- Dijelovi vrhunske kvalitete izra?uju se kao dijelovi za prvu ugradnju renomiranih proizvo?a?a kompresora, kao zamjenski dijelovi i kao pojedina?no naru?eni dijelovi kod prerada kompresora