Parker Zander

 

zander-logo


PARKER ZANDER je jedan od renomiranih njema?kih proizvo?a?a filtera, adsorpcijskih i rashladnih suša?a komprimiranog zraka i plinova i opreme za obradu kondenzata.

 

 ZANDER_Articstar

RASHLADNI SUŠA?I temperature rosišta 3°C

- niskotla?ni (16 bar) kapaciteta od 12 do 6600 m3/h
- visokotla?ni (64 bar)

 ZANDER_Adsorption

ADSORPCIJSKI SUŠA?I temperature rosišta -40 (-70) °C

- niskotla?ni (16 bar) ili visokotla?ni ( do 400 bar)
- regeneracija zagrijavanjem ili bez zagrijavanja

 ZANDER_FILTERS

FILTERI KOMPRIMIRANIH PLINOVA

 - niskotla?ni, visokotla?ni, navojni ili prirubni?ki

 ZANDER_Medical

PRIPREMA MEDICINSKOG ZRAKA

 

AUTOMATSKI ODVAJA?I KONDENZATA
ODVAJA?I ULJA OD VODE