CPE

cpe


CPE - Austria je dugogodišnji proizvo?a? i dobavlja? rezervnih dijelova kompresora. Posebno je specijalizirana za rezervne dijelove kompresora velikih snaga, suhoradne i visokotla?ne kompresore. U programu je dobava rezervnih dijelova kompresora svih proizvo?a?a. Dijelovi se mogu i naru?iti za izradu prema uzorku ili prema crtežima.

 

 cpe1

- Dobava i izrada KOMPRESORSKIH VENTILA za kompresore svih proizvo?a?a, bez obzira na snagu kompresora, medije ili tlakove
- Kompresorski ventili su vrhunske kvalitete popra?ene garancijom i certifikatom
- Mogu?a je proizvodnja ili prerada ventila prema specifi?nim zahtjevima

 cpe2

REZERVNI DIJELOVI KOMPRESORSKIH VENTILA

- Ventilske plo?ice od svih materijala (?eli?ne, NIRO, PTFE, PEEK)
- Opružne plo?ice i spiralne opruge
- Prigušne plo?ice, dijelovi ku?išta, rastere?iva?i

 cpe3

OBNAVLJANJE KOMPRESORSKIH VENTILA

- Svaki ventil se detaljno ?isti, zamjenjuju se pomi?ni dijelovi, obra?uju brtvene površine, te se ventil ispituje
- Obnovljeni ventil opti?ki i funkcionalno potpuno odgovara novom ventilu, te dajemo garanciju kao za novi ventil uz uštedu od oko 50%

 cpe4

KLIPOVI KOMPRESORA OD SVIH MATERIJALA

KOŠULJICE CILINDARA KOMPRESORA

KLIPNI PRSTENOVI ZA PODMAZIVANJE I SUHORADNE KOMPRESORE

 cpe5

STAPAJICE I KLIPNJA?E KLIPNIH KOMPRESORA

- Obnova stapajica prema proizvo?a?kim specifikacijama
- Klizne brtve i struga?i ulja od svih materijala (grafit, mesing, bronca, PTFE kompoziti)
- Brtvenice i ku?išta za brtvenice

 cpe6

KLIZNI I KUGLI?NI LEŽAJEVI

- Osovinice klipova
- Dijelovi plinskih motora (ventili, klipovi, klipni prstenovi, klipnja?e, košuljice cilindara )