Servis

 

INTER-COMP ima organizirani ovlašteni servis proizvoda svih principala u garantnom i izvangarantnom roku.
Servis je ekipiran certificiranim stručnim i iskusnim servisnim inženjerima i serviserima.