ABAC

 

ABAC_LOGO

 

ABAC je najve?i europski proizvo?a? kompresora po broju jedinica. Od ukupne proizvodnje kompresora, proizvodnja vij?anih kompresora kre?e se oko 10.000 komada godišnje. U programu vij?anih kompresora su kompresori dobave od 0,52 do 9,3 m3/min pri tlakovima od 7,0 do 15 bar.
INTER-COMP je zastupnik ABAC-a u programu vij?anih kompresora, rashladnih suša?a komp. zraka i opreme za podru?je Hrvatske.

   
 ABAC_GENESIS

ABAC GENESIS

- Kompaktne stanice namijenjene srednjim potroša?ima kojima je potreban suh i ?ist komprimirani zrak
- Kapacitet 0,52 do 3,02 m3/min pri tlaku 8 do 13 bar
- Integrirani rashladni suša? zraka, grubi i fini filter
- Separator kondenzata
- Spremnik zapremine 275 ili 500 l
- Mikroprocesorsko upravljanje

 ABAC_SPINN

ABAC SPIN

- Kompaktni kompresori namijenjeni manjim ili srednjim potroša?ima
- Kapacitet 0,24 do 1,42 m3/min pri tlaku 8 ili 10 bar
- Snaga motora 2,2 do 11 KW
- Opcije: spremnik zapremine 200, 275 ili 500 l i rashladni suša? komprimiranog zraka

 ABAC_FORMULA

ABAC FORMULA

- Kapacitet 0,54 do 9,3 m3/min pri tlaku 8, 10 ili 13 bar
- Snaga motora 5,5 do 55 KW
- Mikroprocesorsko upravljanje
- Opcija: regulacija kapaciteta frekventnim regulatorom broja okretaja elektromotora