JABECKER_logoJABECKER_logo1

 

J.A. BECKER & SÖHNE je njema?ki proizvo?a? zrakom hla?enih visokotla?nih klipnih kompresora. Nakon punih sto godina postojanja još uvijek je u obiteljskom vlasništvu, što osigurava fleksibilnost i izradu kompresora to?no prema zahtjevima korisnika.
Kompresori su konzervativne konstrukcije i vrhunske kvalitete.
Zna?ajno je da su izra?eni u skladu sa DIN Smjernicama za visokotla?nu opremu u u elektranama.

   
 JABECKER_miteldruck

SREDNJETLA?NI KOMPRESORI do 40 bar

- Kapacitet 125 do 3020 L/min
- Radni tlak do 40 ( 50 ) bar
- Booster kompresori za izradu PET ambalaže izlaznog tlaka do 40 bar, kapaciteta do 591 m3/h

 

 JABECKER_hochdruck

VISOKOTLA?NI KOMPRESORI

- Kapacitet 210 do 1390 L/min
- Maksimalni radni tlak od 64 do 350 bar
- Kompresori za stla?eni prirodni plin (CNG) maksimalnog tlaka do 350 bar i kapaciteta do 159 m3/h